Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning, welke valt onder de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), wordt online  aangevraagd via het omgevingsloket.
Via één digi-code worden méérdere vergunningen als één omgevingsvergunning door ons voor U aangevraagd.
Deze meerdere gezamelijke vergunningaanvragen omvatten bijvoorbeeld:
  • Ontheffingen, verzoeken in kader van Wet ruimtelijke ordening;
  • Bouwvergunning;
  • Sloopvergunning;
  • Gebruiksvergunning;
  • Wet verontreiniging oppervlakte water;
  • Milieuvergunning.

Door onze kennis en ervaring met totaal bouwprojecten kunnen wij U van dienst zijn als aanspreekpunt en aanvragen omgevingsvergunning.

Ons specialisme in dit kader is voor veel projecten het brandbeveiligingsontwerp en PGS (15) ontwerpen.