Ecostyle

Ecostyle BV – Ecomunitypark te Oosterwolde    *** Winnaar BREAAM 2106 ***

Activiteit:

 • groothandel in agrarische akkerbouw en chemische producten

Productomschrijving:

 • 7.000 m² nieuwbouw Warehouse gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, natuurlijke geneesmiddelen, diervoerder en aanverwante artikelen
 • 1 x 350 m² PGS 15 opslag (BN1)
 • CO2 blusgassysteem

Bureauactiviteiten:

 • ontwerp opslag gevaarlijke stoffen; gewasbestrijdingsmiddelen (PGS 15) en meststoffen (PGS 7)
 • logistiek ontwerp Warehouse
 • ontwerp brandcompartimentering en brandbeveiliging met blussysteem
 • aanvraag omgevingsvergunning activiteit Milieu
 • Explosie Veiligheids Document
 • Uitgangspunten Document PGS 15 (UPD PGS 15)

Periode:

 • 2011 – 2015

Foto’s:

Aanzicht magazijn vanaf de balustrade Ecostyle

Links achterin PGS 15 magazijn

Stellingen magazijn Ecostyle

Stellingen magazijn 

Vooraanzicht magazijn Ecostyle

Vooraanzicht magazijn 

Gebouw magazijn Ecosyle

Hoofd- / hoekaanzicht magazijn 

Balustrade magazijn Ecostyle

Balustrade facilitaire ruimten magazijn