Arbo wetgeving

  • Het integreren van voorschriften uit het Arbo-besluit in het totale ontwerp.
  • Het integreren van normen uit de Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR), voorheen P-bladen van de arbeidsinspectie, in het totale ontwerp, o.a.:
    • Het opstellen van gevarenzone indelingsrapporten met betrekking tot gasontploffingsgevaar (ATEX 137).
  • De arbeidsinspectie zal voor zover dit de arbeidsomstandigheden betreft alle PGS richtlijnen zodanig hanteren als door de dienst uitgegeven AI-bladen. Het integreren van de relevante richtlijnen nemen wij mee in het totaalontwerp.
  • Coördineren, opstellen eventueel veiligheidsrapport (VR)