EVO – juni 2009

Distributiecentrum Pokon Naturado In Veenendaal

Een huzarenstukje

Pokon Naturado, leverancier van potgrond, graszaden, meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor de tuinmarkt, kreeg het voor elkaar in zeven maanden tijd een pand te ontwikkelen, te bouwen en in gebruik te nemen. Extra moeilijkheidsfactor: de opslag van spuitbussen en nitraathoudende meststoffen. En graag zonder een sprinklerinstallatie.

Pokon en Naturado fuseerden vorig jaar. De opslag en distributie van onder meer de bekende potjes Pokon-plantenvoedsel verhuisde naar Veenendaal. Daar was potgrondproducent Naturado al ver met de uitbreiding van het assortiment tuinproducten. Met de artikelen van het merk Pokon erbij werd de nieuwe combinatie hét logistieke centrum voor de tuinmarkt. Het distributiecentrum in Veenendaal was er klaar voor. Naturado nam een paar jaar geleden al het besluit het assortiment breder te maken dan alleen potgrondmengsels. Zo werd in 2005 een stap gezet in de richting van een logistiek centrum voor de tuinmarkt. In dat jaar besloot zowel de Duitse chemiegigant Bayer als het Amerikaanse Scotts het tuinassortimenten voor de consumentenmarkt bij Naturado onder te brengen. Meer bedrijven volgden, zodat het bedrijf in Veenendaal nu het centrum is voor opslag en distributie van onder meer de merkproducten van Asef, Roundup, Bayer Garden, Terra d’Or, Substral, Osmocote, Evergreen, Miracle-Gro, Barenbrug, Culterra en Cocopeat van Ecostyle.

Gert van Ginkel (links) en Jan te Riele buigen zich over de lay-out

Gert van Ginkel (links) en Jan te Riele buigen zich over de lay-out

Vorig jaar kwam ook het Pokon-assortiment naar Veenendaal. Dat was het gevolg van de vorig jaar tot stand gekomen fusie met het gelijknamige onderdeel van Pokon-Chrysal uit Naarden. Die fusie bezorgde ‘Veenendaal’ een uitbreiding van het assortiment eigen producten én een internationale spreiding van de verkoop. Logistiek manager Gert van Ginkel: ‘Pokon had verkoopkantoren in Frankrijk en Polen. Dat zijn nu vestigingen van Pokon Naturado en dat betekent voor ons dat we meer internationale zendingen zijn gaan verwerken.’ Transformatie van een bedrijf dat potgrondmengsels samenstelt en verkoopt tot een distributiecentrum voor tuinartikelen had veel voeten in de aarde. Vooral bouwkundig. De pallets met zakken potgrond gaan per batch de loods met inrijstellingen in. Voor tuinartikelen is een warehouse nodig met palletstellingen. Uitbreiding van het assortiment tuinartikelen met meststoffen en bestrijdingsmiddelen maakte het ook nodig ruimten in te richten voor opslag van gevaarlijke stoffen. ‘Er was niets’, vertelt Van Ginkel over die tijd. ‘Er moest een gebouw komen met onder meer een compartiment voor gevaarlijke stoffen.’ Het bedrijf ging in een vroeg stadium naar de gemeente om daarover te praten. Daar kreeg Van Ginkel het advies contact op te nemen met Jan te Riele, een deskundige met kennis van de bouwkundige en technische ontwerpeisen voor opslag van gevaarlijke stoffen. Hij hal al andere bedrijven in de gemeente begeleid bij nieuwbouwprojecten. De plannen konden snel worden uitgewerkt en gerealiseerd. In juli 2005 werd besloten tot de bouw van een magazijn en in december konden de pallets naar binnen worden gereden; mooi op tijd voor het nieuwe tuinseizoen, dat aan het eind van de winter begint.


BLUSSEN

Met nieuwe klanten loopt de logistieke manager altijd een rondje door het bedrijf. ‘Onze blusgasinstallatie spreekt bezoekers aan. Het is ook mooi, zo’n rij rode flessen met een mix van argon en stikstof. Wat van belang is voor klanten, is dat we daarmee de uitleveringsgraad borgen. Een brand wordt snel geblust en mocht het systeem bij een vals alarm actief worden, dan geeft dat geen schade aan de producten.’ Hij is nog steeds enthousiast over het voorstel voor blusgas te kiezen in plaats van een sprinkler. ‘Een sprinkler vraagt om een grote opslagbuffer voor water en voor opvang van verontreinigd bluswater in geval van brand. Een blusgassysteem vraagt minder ruimte. En wat voor ons ook belangrijk is: we kunnen de spuitbussen overal opslaan. Er is geen

kooi voor nodig.’ Een opvangreservoir voor bluswater is overbodig. Het magazijn zelf dient als opvangreservoir in het geval een product zou lekken. De deur sluit bij detectie van gassen af tot op de vloer en rondom zijn de muren uitgevoerd als keerwand. Van Ginkel wijst nog op de extra bescherming van de deuren: een stalen netwerk tussen palletstelling en deur voorkomt dat een pallet tegen de deur kan drukken. Hij ziet nog meer praktische voordelen van het blusgassysteem. ‘Het is een licht systeem aan de plafonds, buiten het bereik van het vorkbord van een reachtruck. Geen dikke buizen langs de stellingen of aan het plafond, zodat we elke stelling kunnen aanpassen. Daar staat tegenover dat blusgas eisen stelt aan de luchtdichtheid van een gebouw.’ De keuze voor dit blusgas en niet voor CO2 vindt hij ook nog steeds een goede. Koolzuurgas is dodelijk en het is noodzakelijk dat medewerkers het magazijn heel snel kunnen verlaten. De medewerkers moeten ook een speciale opleiding hebben gevolgd. In het gebouw van Pokon Naturado is de noodzaak van scholing afwezig. Een instructie volstaat en dat betekent dat in piekweken ook uitzendkrachten zijn in te zetten. Adviseur Te Riele wijst ook op het gebruik van UN-verpakkingen. ‘Dat is voor een aantal artikelen toch voorgeschreven. Die verpakkingen zijn getest op veiligheid in het logistieke traject en met alle andere maatregelen die hier zijn getroffen, is het niet nodig het magazijn aan te merken als een omgeving met ontploffingsgevaar. Je kunt hier dus ook overal met gewone heftrucks werken.’

GEEN OPTIE

In Veenendaal staat de fabriek waarmee het voor Naturado begon: de productie van potgrond voor de consumentenmarkt. Op het terrein van de fabriek liggen de verschillende grondsoorten op hopen. Shovels storten het materiaal in grote trechters om verschillende potgrondmengsels te kunnen produceren. De fabriek produceert potgronden voor verschillende groepen planten onder de eigen merknamen en voor de merken van andere verkooporganisaties. De productie van de vloeibare plantenvoeding van Pokon blijft in de fabriek in Naarden. Pokon mag dan zijn ontkoppeld van Chrysal – bloeiregulerende producten voor transport en bewaring van snijbloemen – de productie verhuizen is op dit moment geen optie. Van Ginkel: ‘We hebben hier de bouw van een fabriek overwogen, maar omdat je dan meer doet dan alleen opslag van gevaarlijke stoffen, krijg je met veel nieuwe regels te maken. Dat wordt te duur.’ Hij is nog steeds zeer tevreden met het magazijn. ‘Dit is een betaalbaar gebouw geworden, dat geen bijzondere eisen stelt aan gebruik en gebruikers. We hebben geen duur opgeleide mensen in dienst om het te laten draaien. En de palletstellingen zijn flexibel in te richten. We zitten niet vast aan sprinklerleidingen.’

ED COENEN