Programma van Eisen

Het gezamenlijk opstellen met de opdrachtgever van het programma van eisen bestaande uit:

– Locatiekeuze
– Benodigde ruimten en de relaties daar tussen
– Eisen vanuit het te integreren proces
– Wensen ten aanzien van vorm en beleving
– Eisen ten aanzien van het binnenklimaat
– Benodigde flexibiliteit
– Beschikbare budgetten voor investeringskosten en exploitatielasten