Sita Eco Service

Sita Eco Service te Veendam en Gorinchem

Activiteit:

  • dienstverlenend bedrijf gericht op inname, bewerking, opslag en overslag van gevaarlijke- en niet gevaarlijke afvalstoffen

Productomschrijving per vestiging:

  • ca. 3.000 m² bestaande bebouwing t.b.v. sorteren, ompakken en opslag gevaarlijke afvalstoffen
  • ca. 600 m² PGS 15 opslagen (BN 1)
  • Inert blusgassysteem / hi-ex schuim blussysteem

Bureauactiviteiten:

  • Uitgangspunten Document PGS 15 (UPD PGS 15)

Periode:

  • 2013 – 2014