Milieu

Ingenieursbureau Te Riele BV is inmiddels vele jaren actief op het gebied van veiligheid en in het bijzonder bedrijfspanden geïntegreerd met opslag gevaarlijke stoffen.De milieu-eisen hebben veel invloed op het logistieke proces en bouwkundige – constructieve uitvoering van het bedrijfspand.

Bepalend voor een acceptabel veiligheidsniveau zijn de eisen van de gebruiker, gebouw eigenaar, overheid en eventueel de verzekering.

Onze specifieke ervaring op gebied van bouwkundige-, constructieve- en installatie technische uitvoeringsmogelijkheden brengen wij in in het ontwerp-team.

Tevens verzorgen wij de omgevingsvergunningen (Wet Milieubeheer) met als specialisatie in de Publicatie Reeks Gevaarlijke Stoffen.

 • PGS 6   : Aanwijzing voor implementatie van BRZO99
 • PGS 7   : Opslag van vaste minerale stoffen
 • PGS 8   : Opslag van organische peroxiden
 • PGS 14 : Handboek brandbestrijdingssystemen
 • PGS 15 : Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 16 : LPG afleveringsinstallatie
 • PGS 23 : Vulstations voor butaan, propaanflessen
 • PGS 24 : Vulstations vuur butaan, propaan en dimethylether
 • PGS 28 : Vloeibare aardolie producten : afleverinstallaties en ondergrondse opslag
 • PGS 29 : Vloeibare aardolie producten : bovengrondse opslag in cilindrische installaties
 • PGS 30 : Vloeibare aardolie producten : opslag in kleine installaties

Voor de te certificeren brandblussysteem in PGS15 opslagen, wordt door ons het Uitgangspunten Document (UPD PGS 15) opgesteld en ingediend als onderdeel aanvraag omgevingsvergunning (WABO).

Externe veiligheid (BEVI-REVI) behoort eveneens tot onze adviesomvang, echter een eventuele QRA wordt door derden uitgevoerd.