Arbo

De publicatiereeks gevaarlijke stoffen verwijst regelmatig naar het Arbo omstandigheden besluit. Met name betreft het hier paragraaf 2a “Explosieve atmosferen”.Deze paragraaf bestaat uit de artikelen 3.5a  tot en met 3.5f. De artikelen zijn de Nederlandse vertaling van de Europese ATEX137 richtlijn: “Veilig werken in een explosieve atmosfeer”. (ATEX is de afkorting van ATmosphere EXplosible).

Vanaf 1 juli 2006 moeten alle arbeidsplaatsen (nieuwe maar dus ook bestaande !!) aan de nieuwe wetgeving voldoen. Het doel van de nieuwe wetgeving is het voorkomen van gas- en stofexplosies, het gaat hierbij dus om arbeidsplaatsen, waar met vluchtige en/of brandbare gassen en vloeistoffen wordt gewerkt alsmede arbeidsplaatsen waar stof ontstaat. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer. Het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht nu een gestructureerde aanpak van het (potentiele) explosiegevaar.

Stappenplan:

In de volgende 5 stappen kunt u uw bedrijf laten voldoen aan de nieuwe wetgeving:

  1. het uitvoeren van een inventarisatie;
  2. het realiseren van indeling in gevarenzones;
  3. het nemen van maatregelen in de gevarenzones;
  4. het voorlichten van uw medewerkers;
  5. het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD).