Programma van Eisen

Het gezamenlijk opstellen met de opdrachtgever van het programma van eisen bestaande uit: – Locatiekeuze – Benodigde ruimten en de relaties daar tussen – Eisen vanuit het te integreren proces – Wensen ten aanzien van vorm en beleving – Eisen ten aanzien van het binnenklimaat – Benodigde flexibiliteit – Beschikbare budgetten voor investeringskosten en exploitatielasten

read more

Geïntegreerd advies

Geïntegreerd advies

Voordelen van het integreren van preventieve maatregelen in het ontwerpstadium zijn: Met de voorbereiding op een milieuvergunning worden alle milieu- en brandpreventie eisen meegenomen, hiervoor verzorgen wij de goedkeuring bij milieudienst en brandweer; Bij het indienen van de (ver)bouwaanvraag neemt u deze uitgangspunten mee in uw ontwerp, casu: tijdwinst; Door tijdige integratie is het ontwerp optimaal qua techniek, kosten en exact qua investeringsbudget; Het inschakelen van ons ingenieursbureau betekent voor u specialistische kennis en...

read more