Geïntegreerd advies

Geïntegreerd advies

Voordelen van het integreren van preventieve maatregelen in het ontwerpstadium zijn:

  1. Met de voorbereiding op een milieuvergunning worden alle milieu- en brandpreventie eisen meegenomen, hiervoor verzorgen wij de goedkeuring bij milieudienst en brandweer;
  2. Bij het indienen van de (ver)bouwaanvraag neemt u deze uitgangspunten mee in uw ontwerp, casu: tijdwinst;
  3. Door tijdige integratie is het ontwerp optimaal qua techniek, kosten en exact qua investeringsbudget;
  4. Het inschakelen van ons ingenieursbureau betekent voor u specialistische kennis en gebruik maken van onze jarenlange praktische ervaring.