Programma van Eisen

Het gezamenlijk opstellen met de opdrachtgever van het programma van eisen bestaande uit:

– Locatiekeuze

– Benodigde ruimten en de relaties daar tussen

– Eisen vanuit het te integreren proces

– Wensen ten aanzien van vorm en beleving

– Eisen ten aanzien van het binnenklimaat

– Benodigde flexibiliteit

– Beschikbare budgetten voor investeringskosten en exploitatielasten