Programma van Eisen

Het gezamenlijk opstellen met de opdrachtgever van het programma van eisen bestaande uit: – Locatiekeuze – Benodigde ruimten en de relaties daar tussen – Eisen vanuit het te integreren proces – Wensen ten aanzien van vorm en beleving – Eisen ten aanzien van het binnenklimaat – Benodigde flexibiliteit – Beschikbare budgetten voor investeringskosten en exploitatielasten

read more