Geïntegreerd advies

Geïntegreerd ontwerpadvies levert tijdwinst en kostenbesparing op. Zeker wanneer opslag van gevaarlijke stoffen brandpreventie en explosierisico in het geding zijn.

Het bureau bestaat als onafhankelijk Ingenieursbureau sinds 2000. In de jaren daarvoor is de eigenaar Jan te Riele actief geweest bij een Ingenieursbureau, welke indertijd in dezelfde branches actief waren. De meer dan 20 jaren lange ervaring in het ontwerpen van logistiek gebouwen en fabrieken, voornamelijk met opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15) en werken met gevaarlijke stoffen (ATEX), worden dagelijks in nieuwe projecten benut.

Jan te Riele

Het veiligheidsaspect wordt per project bepaald door een mix van bouwkundige en installatie technische voorzieningen alsmede organisatorische maatregelen. Nauwe samenwerking met architect en constructeur is hierbij vanzelfsprekend. Eisen van gebruiker, verzekeraar en overheid worden verwerkt in een door ons op te stellen Integraal Plan Brandveiligheid (IPB).

Voor PGS 15 opslagen groter dan 10.000 kg wordt in kader van de certificering een zgn Uitgangspunten Document (UPD) voor het brandbeveiligingssysteem door ons opgesteld, welke tevens een onderdeel is van de door ons te verzorgen aanvraag omgevingsvergunning (WABO).

Wij werken daarnaast veel samen met architectenbureau’s, welke wij voorzien van brandpreventie-adviezen, zoals bijvoorbeeld Quick-scan Bouwbesluit en rapportage Beheersbaarheid van Brand (vuurlastberekeningen).

Ook adviseren wij leden van organisaties, zoals Agrodis, EVO en daarnaast zelfstandige veiligheid-adviseurs in relatie tot opslag en werken met gevaarlijke stoffen.

Wij streven ernaar, dat u ons kunt herkennen in ons motto: Doordacht, Haalbaar, Betaalbaar en Zekerheid.